Heilgymnastiek?

Heilgymnastiek | Betekenis en definitie.

Één van mijn privé klanten zei laatst: Mijn jongere broer moest vroeger altijd naar heilgymnastiek van de dokter. Eigenlijk doen wij iets vergelijkbaars elke week. We bewegen èn het is heilzaam, Haha! Het was de eerste keer dat ik de term hoorde. Meteen even opgezocht. Heilgymnastiek – stelselmatige lichaamsoefening, toegepast ter ontwikkeling en versterking van het lichaam en ter genezing van bepaalde afwijkingen en ziekten.— ’t Eerst is h. toegepast op afwijkingen, wier oorzaak gezocht moest worden in onvoldoende lichaamsbeweging. In zekeren zin kan elke sport een soort h. heeten. De eigenlijke h. heeft twee hoofdvormen, de Duitsche methode; een samenstel van door eigen actieve werkzaamheid uitgevoerde praktische bewegingen, steeds en overal zonder hulpmiddelen uitvoerbaar (daarom ook wel kamergymnastiek geheeten) en de Zweedsche methode, die een omvangrijk program heeft en behalve geneeskundige leiding en hulp, ook bepaalde inrichtingen en allerlei toestellen (medico-mechanische apparaten) vereischt. -bron Ensie.nl- Vond ik grappig.

Heilgymnastiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *